Chuyên mục: 379 Điềm Thụy

Lựa chọn an cư chất lượng tại chung cư 379 Thái Nguyên

Lựa chọn an cư chất lượng tại chung cư 379 Thái Nguyên

Chung cư 379 Thái Nguyên là dự án nhà ở xã hội hướng tới đối tượng khách hàng là người lao động, những người có mức thu nhập thấp, trung bình, đồng t ...