Dự án bất động sản tại Myanmar đem lời về cho Hoàng Anh Gia Lai

- admincele

Ở mảng bất động sản, tập đoàn này hiện chỉ đang tập trung cho dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center, và đã thực hiện thanh lý khá nhiều dự án bất động sản khác tại Việt Nam trong những tháng đầu năm 2016.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vừa chính thức công bố những tài liệu liên quan cho kỳ đại hội cổ đông năm 2016. Trong đó cho thấy rằng tại lĩnh vực bất động sản, năm nay doanh nghiệp này chỉ tập trung gia tăng và đầu tư tiếp giai đoạn 2 "con bò sữa" Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, Hoàng Anh Gia Lai đạt mức doanh thu thuần là 3.658 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2015 và lợi nhuận gộp 579 tỷ đồng.

Trong đó, riêng công trình bất động sản ở Myanmar mang lại doanh thu cho Hoàng Anh Gia Lai là 165 tỷ đồng. Công ty cho biết cao ốc văn căn phòng thuộc tổ hợp này đã cho thuê đạt công suất 60%, phần Trung tâm mua sắm cho thuê được 95% và khách sạn 5 sao đã chính thức hoạt động từ tháng 8 năm 2016.

du-an-bat-dong-san-Myanmar-HAGL-h

Dự án bất động sản tại Myanmar đem lời về cho Hoàng Anh Gia Lai

Được biết, tháng 6/2013 Hoàng Anh Gia Lai đã đầu tư xây dựng khu phức hợp bất động sản bao gồm Trung tâm mua sắm, văn căn phòng cho thuê, khách hàng sạn 5 sao và căn hộ cao cấp ở Yangon với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 440 triệu USD. Tổng mức đầu tư lũy kế đến thời điểm 31/12/2015 cho công trình này là khoảng 212 triệu USD.

Tới nay, giai đoạn 1 bao gồm 2 cao ốc 2 văn phòng cho thuê, 1 Trung tâm thương mại và một khách hàng sạn 5 sao đã đưa vào hoạt động. Hiện Hoàng Anh Gia Lai đang chuẩn bị xây dựng tiếp giai đoạn 2 của công trình bao gồm 2 cao ốc văn phòng cho thuê và 5 cao ốc chung cư bán hoặc cho thuê.

Theo dự định của Hoàng Anh Gia Lai, cao ốc văn căn phòng sẽ đạt công suất thuê khoảng 80% vào cuối 2016, phần Trung tâm mua sắm đạt tỷ lệ cho thuê 100%, khách hàng sạn 5 sao đạt công suất thuê khoảng 70%, giúp đem lại doanh thu dự kiến khoảng 950 tỷ.

du-an-bat-dong-san-Myanmar

Dự án bất động sản tại Myanmar

Những ngành khác gồm doanh thu cung cấp dịch vụ quản lý, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán chung cư khoảng 889 tỷ đồng.

Thêm vào đó, 6 tháng đầu năm 2016  đã thực hiện thanh lý nhiều dự án bất động sản của Hoàng Anh Gia Lai ở Việt Nam, thanh lý những công trình khoáng sản và những mảng kinh doanh ko có triển vọng. Tổng chi phí bất thường do thanh lý các công trình và tài sản này là 1.025 tỷ đồng (chiếm khoảng 2%/tổng tài sản hợp nhất).

Về các khoản vay đối với những bên liên quan, theo báo cáo của Hoàng Anh Gia Lai những nghiệp vụ này thực hiện ở trên cơ sở phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và tái cấu trúc tập đoàn. Ở đại hội, hội đồng quản trị sẽ trình và xin ý kiến cổ đông thông qua việc công ty đã cấp những khoản vay cho những bên có liên quan được nhấn mạnh tại kết luận kiểm toán tại báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2015 và BCTC hợp nhất bán niên năm 2016 được soát xét.

Bên cạnh đó nhằm mục đích giảm hẳn những khoản nợ phải thu của Công ty CP Đầu tư bất động sản An Phú ở tập đoàn, HĐQT sẽ trình Đại hội phê duyệt chủ trương sáp nhập những công ty con thuộc Công ty CP Đầu tư bất động sản An Phú; ủy quyền cho HĐQT xác định giá bán trị những công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

Đáng chú ý, HĐQT HAG trình và xin ý kiến đại hội qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt đề án tái cấu trúc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Giai đoạn 2016 – 2026) nhằm làm cơ sở để những tổ chức tín dụng cơ cấu lại những khoản nợ của Công ty.